Žabky v kaluži

Jsme společenství přátel, přičemž někteří z nás – jak říkáme – jsou obdarováni jinak, než většina ostatních lidí.

Modlitba

Modlitba Víry a světla:

Ježíši, stoupil jsi do našeho světa, abys nám odhalil Otce - Tvého Otce a našeho Otce

Přišel jsi, abys nás naučil milovat se navzájem.

Daruj nám Ducha svatého, jak jsi přislíbil, aby z nás učinil nástroje pokoje a jednoty v tomto světě válek a rozdělení.

Ježíši, povoláváš ns, abychom Tě, následovali ve společenství Víry a světla.

Chceme ti říci ANO.

Chceme žít smlouvu lásky v této veklé rodině, kterou nám dáváš, kde můžeme společně nést svá utropení a těžkosti a dělit se o radost a naději.

Nauč nás přijímat naše zranení, aby se i v nich mohla projevit Tvá moc.

Nauč nás odhalovat Tvou přítomností i Tvou tvář ve všech naši bratrech a sestrách, zvlástě v těch nejslabších.

Nauč nás následovat Tě cestami evangelií.

Ježíši, svěřujeme se Marii, Tvé Matce. Ona byla první, která Tě přijala. Pomoz kždému z nás podobně přijímat Tebe v našem srdci i našem společenství.

Pomoz nám, abychom byli věrně přítomni spolu s Ní pod křížem v blízkosti ukřižovaných tohoto světa.

Pomoz nám žít tvým vzkříšením, jako jím žila Tvá matka Mária.

Amen