Žabky v kaluži

Jsme společenství přátel, přičemž někteří z nás – jak říkáme – jsou obdarováni jinak, než většina ostatních lidí.

Tábory

2009 - Po stopách svatého Pavla

Po stopách apoštola Pavla
Pro tentokrát jsme si vybrali jiné místo našeho tábora, než byl Osek. Byla jím chata Smrčník v lokalitě Lipová-lázně, v Hrubém Jeseníku. Po dobu 10 dní, které jsme využili k účelům, dozvědět se kdo to byl apoštol Pavel a čím se nejvíce vyznamenal. První den jsme se jako vždy přivítali, ubytovali a trošku prozkoumali krajinu.

První den jsme byli klasicky rozděleni do tří rodů pod vedením Tituse, Timoteje a Apolona (Ondra, Natka a Jana V.). Rody si udělaly své vlajky a pokřiky, které připomínaly spíše písničky. Jelikož byl tento tábor pojat křesťanskou tématikou, rody spolu nesoupeřily, ale svou pouť absolvovaly společně.

Svatý Pavel z Tarsu nás několikráte navštívil a vyprávěl nám příhody ze svých poutí a svého života, když nemohl přijít osobně, zanechal nám dopis, který každé ráno přečetl vždy některý z vůdců rodu. Cesty jsme po něm opakovali a po nich plnili různé úkoly. Podle jeho pokynů se statní průzkumníci vydali na průzkum hradeb Jeruzalémských, kde je „překvapil“ tradiční déšť. Z okolí jsme navštívili město Jeseník, Lipová-lázně a jeskyně Na Pomezí. Ve dnech volna se některé skupinky dostaly až na nejvyšší vrchol Moravy – Praděd. Každý rod také dostal za úkol zinscenovat a předvést divadelní hru s názvem Bouře stříbrotepců. Každý předvedl toto drama po svém, ale potlesk si vyslechli všichni.

Poslední večer nás Pavel navštívil naposledy a chválil nás za naši vytrvalost při svých cestách. Jako poděkování nám zanechal nějaké dary, například knihy žalmů.

Tento tábor byl poslední v roli koordinátora Moniky Ševčíkové – Skovajsové.

Žádné komentáře