Žabky v kaluži

Jsme společenství přátel, přičemž někteří z nás – jak říkáme – jsou obdarováni jinak, než většina ostatních lidí.

Osek

Město Osek se nachází na severu Čech, v Ústeckém kraji, při západním okraji okresu Teplice. Samotné město leží na jižním úpatí Krušných hor, které mu svými hřebeny vytvářejí neopakovatelnou kulisu. Celková rozloha města je však mnohem větší než sídlo samotné a zahrnuje lokality velmi rozdílných charakterů.
    Z okraje Podkrušnohorské pánve, z prostor bývalých obcí Nový Dvůr a Hrdlovka, stoupá území přes sídelní útvar města a po strmých svazích hor pokračuje dál k horské osadě Dlouhá Louka. Mírně zvlněnou náhorní plošinou Loučenské hornatiny pokračuje území přes zaniklé obce Nová Ves a Mackov, až k hranicím sousedního Saska v oblasti Žebráckého rohu. Napříč celým územím jsou patrné značné rozdíly v nadmořské výšce. Nejníže položené místo je, a zřejmě také zůstane, na jihu. V prostoru současného povrchového hnědouhelného dolu vznikne v budoucnu jeho zatopením rozsáhlé jezero, jehož vodní hladina s přilehlými plážemi zůstane nejnižší kótou města. Nejvyšším bodem je vrchol Vlčí hory na Dlouhé Louce, opatřený navíc rozhlednou.
    Dominantou všech pohledů na Osek od jihu je však protáhlý vrch hory Stropník vystupující do popředí z masívu Krušných hor.
Posledni komentare
11.12.2007 16:16:34: Very good.Im laser man.Sleeping to heaven hell. Big souls matters enemy god.Never forever shock....