jj, to byla dobr víkendovka. Až na to gestaposmiley